A TravelPlaza Kft. által üzemeltetett weboldalakon, így a csoportoshajoutak.hu oldalon (a továbbiakban csoportoshajoutak.hu) is, az Ön részére nyújtott szolgáltatásokra a következőkben részletezett Felhasználási feltételek vonatkoznak. A csoportoshajoutak.hu fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására. A csoportoshajoutak.hu oldalain történő böngészés egyben azt jelenti is, hogy Ön egyetért és elfogadja a Felhasználási feltételeket. Amennyiben a Felhasználási feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja ezt az oldalt.

A csoportoshajoutak.hu a Travel Plaza Utazási Iroda (Travel Plaza Idegenforgalmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.) kimondottan csoportos hajóutakkal foglalkozó weboldala. A szolgáltatások teljesítéséért az adott csoportos hajóutat szervező iroda felel.

A szolgáltatásokat és információkat magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra tesszük közzé. A felhasználóknak a csoportoshajoutak.hu oldalain megszerzett információt vagy szolgáltatást nem áll jogukban módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, közzétenni, átruházni vagy eladni. A csoportoshajoutak.hu oldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, és egyéb információs anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak.

A csoportoshajoutak.hu ingyenesen bocsátja használatra az oldalain található információkat. A csoportoshajoutak.hu nem vállal felelősséget az oldalain fellelhető információk használatából, végrehajtásából, vagy valamilyen információ hiányából, az információval - vagy annak hiányával - kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért. A csoportoshajoutak.hu szolgáltatásainak (vagy az általa közvetített szolgáltatásoknak) megrendelése és igénybevétele esetén minden esetben a nyomdai úton előállított katalógusok (annak esetleges hibajegyzékével), illetve a közvetlen ajánlattételben szereplő tartalom, valamint az egyedi utazási szerződési feltételek irányadók. A csoportoshajoutak.hu egyebekben az oldalon fellelhető minden információ felhasználásából eredő kárért kizárja a felelősségét.

A csoportoshajoutak.hu nem felel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak. A csoportoshajoutak.hu oldalain elérhető információk rendszeresen módosulnak. A csoportoshajoutak.hu fenntartja a jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.

A csoportoshajoutak.hu által forgalmazott utazásokkal kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozza meg. E szerződéseket semmilyen, a csoportoshajoutak.hu oldalain található anyag, információ, katalógusadat, részletezés nem írja felül. A csoportoshajoutak.hu mindent megtesz azért, hogy az oldalain található anyagok vagy szolgáltatások bemutatásai pontosak és teljes körűek legyenek, de azok tényleges pontosságáért és teljes körűségéért nem szavatol. A csoportoshajoutak.hu bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az oldalain található anyagokat és szolgáltatásokat vagy a bennük részletezett termékeket és árakat. Előfordulhat, hogy a csoportoshajoutak.hu oldalain fellelhető anyagok és szolgáltatások bemutatása esetenként elavultnak bizonyul - például továbbra is szerepel olyan utazás az adatbázisban, amelyre a szabad helyek elfogytak. A csoportoshajoutak.hu mindent megtesz ezek frissességéért, de nem vállal felelősséget az információk naprakész voltáért. A csoportoshajoutak.hu számára csak az általa visszaigazolt foglalásokból származnak kötelezettségek. Amennyiben elektronikus úton kezdeményezett megrendelést / szerződéskötést és arra legkésőbb 24 órán belül nem kap irodánktól választ, kérjük, telefonon vagy személyesen tudakozódjon ügye állásáról.

Ha egy szolgáltatás fiók megnyitását igényli, a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdései szerint kérjük, hogy aktuális teljes és pontos adatok megadásával hajtsa végre a regisztrálást. A csoportoshajoutak.hu a portál használata, illetve a regisztráció során tudomására jutott személyes adatot, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a 2008. évi XLVIII. törvény - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A 2008. évi XLVIII. törvény az így tudomására jutott adatokat nem adja el, nem teszi nyilvánosság vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé.

A fiókja jelszavának és a fiók titkosságának megőrzéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget. Kérjük, azonnal értesítse a csoportoshajoutak.hu-t fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett egyéb sérelemről. A csoportoshajoutak.hu nem felel azért, ha harmadik fél a szerverén tárolt esetleges személyes anyagokhoz hozzáfér, illetve ha harmadik fél a kommunikációs csatornába belépve, vagy a szerver feltörésével a tárolt anyagokat megváltoztatja. Az ilyen események vis maiornak minősülnek.

A fiók tulajdonosának engedélye híján nem használhatja más személy fiókját. A szolgáltatások használatának feltétele, hogy a szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy e feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a csoportoshajoutak.hu kiszolgálójában, vagy amely harmadik felet akadályozna a szolgáltatások használatában és igénybevételében.

A csoportoshajoutak.hu fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát. A csoportoshajoutak.hu fenntartja magának a jogot, hogy a szerverén tárolt személyes beállításokat és az ingyenes használatra bocsátott szolgáltatások keretei között tárolt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Az ilyen adatok elvesztéséből származó károkért történő kártérítés lehetőségét a csoportoshajoutak.hu kizárja.

A csoportoshajoutak.hu oldalain szerepelhetnek külső oldalakra mutató linkek. A külső linkek nem tartoznak a csoportoshajoutak.hu szerkesztési felelőssége körébe, a csoportoshajoutak.hu tehát nem vállalhat felelősséget ezek frissítéséért, tartalmáért vagy az ezeken elhelyezett linkek hivatkozásaiért. A linkek elhelyezése a csoportoshajoutak.hu oldalain nem jelenti automatikusan, hogy a csoportoshajoutak.hu egyetért a külső linkek tartalmával, az azokon szereplő tartalom következtében felelőssége nem keletkezhet.

A foglalással kapcsolatos részletes információk megismeréséhez kérjük, olvassa el figyelmesen az online foglalással kapcsolatos tudnivalókat. Az online foglalással kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a foglalási űrlapon is.

A csoportoshajoutak.hu oldalain megjelenített utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A foglalási űrlap kitöltésével, személyesen, telefonon vagy levélben megadott, a foglalás szándékára utaló nyilatkozat nem hoz létre utazási szerződést. Az utazási szerződés az utas és az utazásszervező között, a foglalásra küldött/adott visszaigazolással, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint és kizárólag csak az utazási díj esedékes mértékű előlegének megfizetése után jön létre. Előfordulhat, hogy már a megrendelés érvényességéhez szükséges az előleg befizetése, így az előleg befizetésének elmulasztása esetén a lefoglalt utat nem áll módunkban visszaigazolni.

A visszaigazolás után történő előleg fizetése minden esetben az utazási szerződés megkötése elismerésének minősül, a visszaigazolásban megjelöltek és az utazásszervező utazási feltételei szerint. A szerződés létrejöttét nem befolyásolja, hogy az utazási szerződést aláírva visszajuttatta-e a TravelPlaza Kft-hez. Az utazási szerződés felmondására az utazásszervezőnek az adott útra vonatkozó egyedi vagy általános utazási feltételei irányadóak.