Csoportos hajóutakra vonatkozó KIEGÉSZÍTÉS a Neckermann Kft. Utazási szerződéséhez

A tengeri hajóutakra vonatkozó egyedi feltételekről
A tengeri hajóutak foglalása és fizetése esetén a Neckermann Kft. Utazási Szerződésében foglaltak az irányadók, kivéve a módosítási és az elállási/ lemondási feltételeket. Ezekre az esetekre a Neckermann Kft. - a külföldi hajótársaságok szerződéseihez és akciós árú hajóutakra vonatkozó foglalási, fizetési és lemondási feltételeihez igazodva - a következő feltételeket alkalmazza:

Lemondás az utas részéről
Tengeri hajóutak esetében, amennyiben a foglalásra az utazás megkezdése előtt több mint 100 nappal került sor, és az utas a saját érdekkörében felmerült okból az utazást a megkezdés előtt több mint 90 nappal lemondja, úgy az utas az utazási szerződés aláírásával vállalja, hogy a Neckermann Kft-t minden olyan fizetési kötelezettség alól mentesíti, melyet a hajótársaság a lemondásból eredően a Neckermann Kft-vel szemben támaszt, akkor is, ha ez a fizetési kötelezettség a részvételi díj 100%-ának felel meg.

A 15 éjszakánál rövidebb időtartamú hajóutak esetén az indulás előtti 90. naptól a Neckermann Kft. az alábbiakban szabályozott bánatpénzre jogosult:
90-70 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 10%-a
69-50 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 50%-a
49-21 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 80%-a
20-0 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 100%-a

A 15 éjszakánál hosszabb időtartamú hajóutak esetén az indulás előtti 90. naptól a Neckermann Kft. az alábbiakban szabályozott bánatpénzre jogosult:
90-70 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 25%-a
69-52 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 50%-a
51-35 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 75%-a
34-0 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 100%-a

Akciós hajóutaknál a bánatpénz minden esetben a részvételi díj 100%-a.

Módosítás a szerződés/foglalás adataiban

Név módosítás:
Név módosításra az indulást megelőzően 7 munkanapig van lehetőség, a módosítási költség 50 EUR személyenként és alkalmanként. Indulás előtti 7 munkanapon belül történő névmódosítás lemondásnak minősül.
Akciós utak foglalása esetén egy név módosítása lehetséges 50 EUR díjért, két vagy annál több név módosítása esetén az adott napi normál kabinár és az akciós kabinár közötti különbözetet ki kell fizetni.

Időpont módosítás:
Indulási időpont módosításra az utazás megkezdése előtt 30 munkanapig van lehetőség. A módosítási költség 50 EUR személyenként és alkalmanként. Az időpont módosítást foglalásonként max. 1 alkalommal lehet igényelni. Az új indulási időpont az eredeti indulási időponttól számított 1 évben belüli lehet, az új úti célnak meg kell egyeznie az eredeti foglalással.
Az utazás az eredeti indulási időpontnál korábbi időpontra történő módosítása lemondásnak minősül. 30 munkanapon belül történő időpont módosítás lemondásnak minősül.
Amennyiben az új indulási időpont részvételi díja magasabb az eredeti foglalásnál, a különbözet az utast terheli. Módosítás esetén részvételi díj különbözetet a hajótársaság nem térít vissza.
Lemondás esetén a bánatpénz kiszámításához az eredeti indulási időpont a mérvadó.

Új hajójegy kiállítása:
Amennyiben az utas módosítási igénye miatt új voucher kiállítására van szükség, az új jegy kiállításáért alkalmanként 25 EUR kezelési költséget számítunk fel.

Betegség-, baleset-, poggyász, valamint útlemondási biztosítás

A NUR által szervezett utazás keretében utasnak minősülő személyekre vonatkozóan csoportos utasbiztosítási és utazásképtelenségre vonatkozó (stornó) biztosítási szerződés jött létre a NUR, mint szerződő és az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB), mint biztosító között.

Az utas az utazási szerződés megkötésével és a biztosítási díj befizetésével egyben utasbiztosítási és a storno biztosítási védelemben is részesül, azonban az utas kérheti, hogy kizárólag a storno biztosítási fedezet terjedjen ki rá. Utasbiztosítási fedezet önállóan nem igényelhető. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti biztosítási fedezetek kizárólag az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg igényelhetőek, később nem.

Az utasbiztosítás szempontjából biztosítottak az utazási szerződésben feltüntetett utasok, a storno biztosítás vonatkozásában pedig az utazási szolgáltatás díját megfizető személy. A Biztosító kockázatviselése utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás vonatkozásában az utazási szerződésben meghatározott bánatpénz-sáv első napján, utasbiztosítás vonatkozásában az utazás
szerződésben meghatározott kezdetével egyidejűleg kezdődik meg, feltéve, ha az utas a biztosítási díjat a NUR vagy megbízottja részére az utazás foglalásakor megfizette.

A biztosítást az ár nem tartalmazza, amennyiben az utas kéri, a jelentkezési lapon külön sorban jelenik meg. A biztosítási díj egyszeri díj és a foglalással egyidejűleg fizetendő a NUR vagy megbízottja részére.
A NUR vagy megbízottja köteles az utast megfelelően tájékoztatni az utazási és a storno biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges, tartalmi elemeiről, különösen az utazási és a storno biztosítás által fedezett kockázatokról és a biztosítási díjakról. A biztosítás díja a fedezet létrejöttét követően nem igényelhető vissza.

A biztosításra vonatkozóan egységesen érvényes feltételek:
  • a biztosítási szerződés részét képezik az utasbiztosítási fedezetet tartalmazó EUB2015-14NCU és a storno biztosítási fedezetet tartalmazó EUB2015-15NCS jelű Biztosítási feltételek valamint a biztosító ügyféltájékoztatója
  • Az utas az utazási szerződés feltételeinek elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a fenti biztosítási feltételeket és a biztosító ügyféltájékoztatóját megismerte, és az abban foglaltakat magára és utastársaira vonatkozóan kötelezőnek fogadja el,
  • a biztosítási feltételek megtekinthetők a www.neckermann.hu oldalon, illetve az értékesítő utazási irodákban.

A hajóutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a hajótársaságok:
  • árai a szabad kabinkapacitások függvényében érvényesek,
  • a kiajánlott kabinszámot a hajótársaság minden indoklás nélkül megváltoztathatja, mivel a Foglaláskor nem konkrét kabint, hanem csak kabin kategóriát foglal az utas
  • az útvonal változtatás jogát fenntartják, amely nem lehet lemondási ok
  • a helyszínen kötelezően fizetendő borravalót állapítanak meg,
  • az utasok biztonsága abszolút prioritást élvez, ezért sem a Neckermann-t, sem a hajótársaságot nem terheli felelősség, amennyiben a hajó kedvezőtlen időjárás esetén nem a megadott kikötőben köt ki, és ezért az utas lekési a repülőjáratát.

A fenti, a hajóutakra vonatkozó speciális kiegészítésekkel együtt az utazási szerződést, valamint az arra vonatkozó utazási és storno biztosítás feltételeit és a biztosító ügyfél tájékoztatóját megismertem, feltételeit elfogadom, amit aláírásommal tanúsítok.


Foglalási azonosító: …………………………………………………….

Utas neve: …………………………………………………….

Hajó: …………………………………………………….

Indulási időpont: …………………………………………………….

……………………………………………………….
Dátum
……………………………………………………….
Megrendelő aláírása